LİPÖDEM NEDİR

Lipödem hastalığı Allen ve Hines tarafından 1940’ta tanımlanmıştır. Lipödem hastalığı, kişinin bacaklarının iki taraflı derinin altında ki yağın birikmesinden dolayı, anormal bir şekilde genişlemesi ve orada oluşan ödemle ortaya çıkmaktadır. Lipödem hastalığının literatürde farklı eş anlamlı tanımlarının olması fakat ortada herhangi net bir sonuç bulunmaması sebebiyle tüm çalışmalara Lipödem ismi verilmiştir. Bunlarla beraber Lipödemi Lenfödemi ile karşılaştırdığınız zaman çeşitli farklılıklar net olarak ortaya çıkmaktadır.

Lipödem hastalığı çoğu zaman görülenin üstüne kadınlarda ergenlik sonrasında çok sık rastlanan bir hastalıktır. Bunun haricinde kadınların geçirdiği hamilelik sürecinin sonrasında veya menapoz sonrasında görülebilir.

LİPÖDEM NEDİR

Lipödem hastalığı tecrübesiz kliniklerde veya yanlış ellerde lenfödem hastalığı ve hatta hatta obezite tanıları ile karışabilir. Lenfödem hastalığında öncelikle lenfödem asimetrik olur ve hastalık sırasında bacaklarda ağrı ve morluk görülmez. Obezite hastalığı çok sık denk gelebileceğiniz, görebileceğiniz yanlış tanı konulan lipödem hastalıklarından bir tanesidir. Lipödem hastalığından farklı bir şekilde obezite de ağırlıklı olarak neredeyse tüm vücutta yağ birikimi gerçekleşir ve ek olarak kol bölgesi de bu durumdan etkilenmektedir.

Lipoöedem hastalığının net olarak bilinen sebebi son yapılan testlerde ve çalışmalarda ortaya konulamamıştır. Lipödem hastalığı uyluk bölgesinde, bacak bölgesinde ve ayak bölgesinde öncelikle yağ toplanması ve ardından sıvı birikimiyle ortaya çıkmaktadır. Lipoödem hastalığı çoğu zaman lipodistrofi hastalığı ile sıklıkla karıştırılabilen bir hastalıktır. Lipodistrofi hastalığında lipoödemden farklı olarak ağrı görülmez.

Lipödem Hastalığının Kriterleri;

  • Lipödem hastalığının genellikle kadınlarda gözükmesi.
  • Bilateral, simetrik ve az tutulum olması yani tüm bacağı kaplamaması.
  • Kişide minimal derecede ödem, ufak bir ağrı, sertlik ve vücudun herhangi bir yerinde morarma olabilmesi.
  • Kişinin yaptığı ağır egzersizlere ve uyluk yükselmesine rağmen kişinin vücudunda herhangi bir değişiklik olmaması.

LİPÖDEM TEDAVİSİ NEDİR?

Lipödem hastalığının birden fazla cerrahi olan ve olmayan tedavisi mevcuttur. Lipödem hastalığının cerrahi tedavilerinin başında liposuction-liposakşın gelmektedir. Liposuction (Liposakşın) tedavisi geleneksel olarak yapılan yağ alma işleminden daha farklı uygulanmaktadır. Lipödem hastalığının üzerinde gerçekleştirilen bazı çalışmalarda verilen sıvı, kanülün liposuction yaptığı yerlerde bölgede travma oluşturduğunu ve bu sebepten dolayı kişide lenfödemin ortaya çıktığı iddia ediliyor. Bu çalışmalarda ortaya çıkan sonuçtan dolayı sakşın (liposuction) işleminin tek yönde tek taraflı gerçekleştirilmesi gerektiğini ve işlemin kesinlikle tecrübeli eller tarafından yapılması gerektiği önerilmektedir. Lipödem hastalığının cerrahi olmayan tedavisi özel bandajlarla gerçekleştirilen tedavidir. Cerrahi dışında diğer tedavilerden pek fayda görülmemektedir.

LİPÖDEM AMELİYATTAN SONRAKİ SÜRECİ

Ameliyattan yaklaşık olarak 3 hafta sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilir. Normal yağ alımı ameliyatında 6 haftalık korse kullanımı tavsiye edilirken lipödem hastalarında 12 haftaya kadar çıkabilir.